Παράδειγμα εισαγωγής κτιρίου (r-q mode)

Tutorial  Part A

Παράδειγμα εισαγωγής κτιρίου (r-q mode)

Tutorial  Part B

Παράδειγμα εισαγωγής κτιρίου (r-q mode)

Tutorial  Part C

Παράδειγμα εισαγωγής δεξαμενής (s mode)

Tutorial 

Παράδειγμα Pushover /ΚΑΝΕΠΕ (r mode)

Tutorial