BΑΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ( EΚΩΣ 2000)

ΦΕΚ 1329 Β / 6-11-2000

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Οι ποιότητες που προσφέρονται από τον ΕΚΩΣ 2000 είναι:

C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

Για τον έλεγχο παλαιών κατασκευών προτείνεται η παρακάτω αντιστοίχηση ποιοτήτων:

Β160

C10/12

Β225

C15/18

Β300

C20/25

Β450

C30/37

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Στο πρόγραμμα NEXT, η επάρκεια μιας διατομής εξασφαλίζεται αν οι μέγιστες δυνάμεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των διαφόρων φορτίσεων πολλαπλασιασμένων με τους μερικούς συντελεστές ασφαλείας του παρακάτω πίνακα δεν ξεπερνούν την συνολική αντοχή της διατομής σε θραύση. Κριτήριο του βαθμού εξαντλήσεως της φέρουσας ικανότητας μιας διατομής αποτελεί ο σχετικός συντελεστής ασφαλείας cap ( cap = 1: εξάντληση της διατομής, cap > 1: για τον τιθέμενο ελάχιστο οπλισμό η διατομή διαθέτει περίσσεια αντοχής, cap < 1: για τον τιθέμενο μέγιστο οπλισμό η διατομή δεν επαρκεί ).

Μερικοί συντελεστές ασφαλείας

.

 

Χωρίς σεισμό

Με σεισμό

Μόνιμα

1.35

1.00

Κινητά

1.50

ψ2

Θερμοκρασία

1.00

0

Σεισμός

0

1.00

Το ψ2 έχει τις παρακάτω τιμές:

Κατοικίες, Γραφεία, καταστήματα

0.3

Σχολεία, θέατρα, Στάδια

0.5

Βιβλιοθήκες, Αποθήκες

0.8

Χώροι στάθμευσης

0.6

ΣΕΙΣΜΟΣ

Στις οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις, συμμετέχουν το σύνολο των μονίμων και ένα μέρος των κινητών με συντελεστή συμμετοχής ψ2.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ( § 14.4.1 )

Βασική επιδίωξη του μελετητή σε μια μελέτη είναι η πλήρωση της συνθήκης αμεταθετότητας.

θ < 0.10 , ακαμψίες σταδίου ΙΙ

ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΟΚΩΝ

Μέγιστο ποσοστό οπλισμού στις στηρίξεις – Ελάχιστο ποσοστό εφελκυομένου οπλισμού

( § 18.3.2 )

ρmax = 0.65 * (fcd/fyd) * (ρ’/ρ) + 0.0015 < (7/fyd)

ρmin = 0.1725*fck**(2/3)/fyk

Για C16 και S500 ρmin = 0.22 %

ρ’/ρ = 0.50 : ρmax = 0.95 %

ρ’/ρ = 1.00 : ρmax = 1.61 %

Για C20 και S500 ρmin = 0.25 %

ρ’/ρ = 0.50 : ρmax = 1.15 %

ρ’/ρ = 1.00 : ρmax = 1.61 %

Για C25 και S500 ρmin = 0.30 %

ρ’/ρ = 0.50 : ρmax = 1.40 %

ρ’/ρ = 1.00 : ρmax = 1.61 %

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ νd ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Στα υποστυλώματα και τα τοιχώματα με απαιτήσεις αντισεισμικότητας πρέπει στους συνδυασμούς με σεισμό:

νd = (Nd/Ac*fcd) < 0.65 (§ 18.4.2 )

αλλιώς απαιτείται αλλαγή της διατομής.

Στην κεφαλή και τον πόδα των υποστυλωμάτων και σε έκταση όση η κρίσιμη περιοχή, τοποθετείται οπλισμός περίσφιγξης ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με την § 18.4.4.2.

Στην κρίσιμη περιοχή των τοιχωμάτων περισφίγγονται τα άκρα τους σύμφωνα με την παράγραφο 18.5.3.(β).