Προστασία προσωπικών δεδομένων στην σελίδα nextprogram.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Θεωρούμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την άνετη και ασφαλή πρόσβασή σας σε αυτήν.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας καθώς και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Με την αποδοχή της παρακάτω πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμφωνείτε με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους εξής όρους χρήσης :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η παρούσα σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα nextprogram.gr (ιδιοκτησίας Computec Sofware) κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού της τόπου. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών της ιστοσελίδας nextprogram.gr από την ίδια ή από τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει, σε καμία περίπτωση, τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών/μελών της εταιρείας Computec Software και οιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@nextprogram.gr εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα πολιτική προστασίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφόρηση για τα στοιχεία που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

Δικαίωμα πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας στοιχείων – Δικαίωμα επικαιροποίησης των στοιχείων σας

Δικαίωμα στη λήθη – Το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών σας στοιχείων

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα – To δικαίωμα στην μεταφορά των δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή

Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας – Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – Δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου εναντίον μας, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους της ΕΕ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η nextprogram.gr  συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης αιτηθεί ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω των προωθητικών & διαφημιστικών προγραμμάτων της. Τα ζητούμενα στοιχεία είναι : Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail).

Η nextprogram.gr  συλλέγει επίσης προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης αγοράσει  κάποιο προιόν από την εταιρεία μας . Τα ζητούμενα στοιχεία είναι : Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση,Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) και φορολογικά στοιχεία όπως  ΑΦΜ , ΔΟΥ.

Η nextprogram.gr  σε καμμία περίπτωση δεν συλλέγει στοιχεία  που αφορούν σε μεθόδους πληρωμής, όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών κ.α.

H nextprogram.gr  χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους εξής γενικούς λόγους :

¤ Την ενημερωτική υποστήριξή τους, για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
¤ Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων τους, σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους διαθέτει.
¤ Την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Για την επεξεργασία των δεδομένων, οι επισκέπτες / χρήστες συναινούν για έναν συγκεκριμένο ή και περισσότερους σκοπούς, νόμιμους και σαφώς προσδιορισμένους, πριν τη συλλογή των δεδομένων.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H nextprogram.gr   δεσμεύεται  να μην προβούν σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της, σε κανέναν τρίτο φορέα.
H nextprogram.gr  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών της, σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, μόνο όταν :

¤ Υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών.
¤ Η διοχέτευση προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία Computec Software , καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών.
¤ Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  
Θέλουμε να αποφύγουμε newsletters γενικού περιεχομένου και προωθητικές ενέργειες χωρίς έλεγχο. Για το λόγο αυτό, επιλέγουμε να επικοινωνούμε μαζί σας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, μόνο όταν θεωρούμε ότι έχουμε πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.
Μπορείτε να αρνηθείτε την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς, σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε την άρνησή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για το ζήτημα αυτό.

COOKIES
Με σκοπό η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, να αποτελέσει για εσάς μια ευχάριστη εμπειρία και προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε εξατομικευμένες λειτουργίες, χρησιμοποιούμε cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή σας (κάποια από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας της συνεδρίας στον περιηγητή, τα λεγόμενα session cookies κι άλλα παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν σε εμάς να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας στην επόμενη επίσκεψη, persistent cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε για την αποδοχή ή την απόρριψη τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα στη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Η  nextprogram.gr της Computec Sotware περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (website) οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση η Computec Software  δεν ευθύνεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της, οι οποίοι αποφασίζουν να επισκεφτούν ιστότοπους τρίτων, τους οποίους η Computec Software  δεν ελέγχει.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών , υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) “Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών”.
Οι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως διατυπώνονται ανωτέρω, ενσωματώνουν πλήρως όλες τις διατάξεις και το υπάρχον πλέγμα νομικών ρυθμίσεων για το ζήτημα αυτό, στο μέγεθος που μας αφορά. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα ρύθμιση, θα ενσωματωθεί άμεσα στους παρόντες όρους.
Σε κάθε περίπτωση η Computec Software , διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και το ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Computec Software.
Τέλος, κάτω από όλες τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Computec Software δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί τυχόν επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική τόσο για εσάς, όσο και για μας. Από τη μεριά μας λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. Παρακαλούμε κι εσάς, να μην ξεχνάτε ότι είστε οι ιδιοκτήτες των δεδομένων σας. Όσο λιγότερες πληροφορίες παρέχετε, τόσο περισσότερο έλεγχο έχετε!