ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΧΤ

ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ

Υπάρχει πλήρης συμβατότητα δεδομένων μεταξύ του r-mode και του q-mode του προγράμματος, έτσι ώστε με το ίδιο αρχείο δεδομένων να μπορεί να γίνει ανάλυση ενός κτιρίου, είτε στον r-mode, είτε στον q-mode, είτε και στους δύο. Επίσης, υπάρχει μηχανισμός ανταλλαγής φορτίσεων( π.χ. θερμοκρασίας και σεισμού ) μεταξύ r- και q- mode του προγράμματος.

Συνέχεια για αγορά

Εκτός από τη συνδρομητική χρήση του NEXT υπάρχει η δυνατότητα αγοράς για χρήση απεριόριστης χρονικής διάρκειας.

Για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας, συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και update ως συνήθως, καθώς επίσης και η δυνατότητα μετάβασης σε συνδρομητικά update.