ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – REGULATIONS

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΟ NEXT

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

Α.1 ΥΛΙΚΑ

 1. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-2

  ΕΚΩΣ 2000

  ΠΕΚΣ 1954

   

 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-3

  ΕΛΟΤ 1993-1-8

   

 3. ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1

   

 4. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1995-1-1

   

 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1996-1-1

   

 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1999-1-1

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (συνέχεια)

Α.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-3

 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥ

  ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-4

Α.3 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 1. ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1

 2. ΕΑΚ

  Α.4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 1. ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-3

 2. ΚΑΝΕΠΕ

 3. FEMA 356, FEMA 440

B. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Β.1 ΥΛΙΚΑ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-2

ΕΚΩΣ 2000

DIN – FACHBERICHT 102

DIN 4227, DIN 1045

B.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-2

DIN – FACHBERICHT 101

DIN 4227

B.3 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/99