Αποτίμηση και Ενίσχυση Διατομών κατά τον EC8-3

 

Αποτίμηση και Ενίσχυση Διατομών κατά τον EC8-3

 

Η αποτίμηση και η ενίσχυση υπαρχουσών διατομών οπλισμένου σκυροδέματος κατά τον EC8-3 γίνεται με τη βοήθεια του προγράμματος ενίσχυσης διατομών RETROFIT.

Προβλέπεται ενίσχυση διατομών δοκών, στύλων και τοιχωμάτων (α) σε κάμψη με προσθήκη σκυροδέματος (π.χ. μανδύας σκυροδέματος), (β) σε διάτμηση με μανδύα σκυροδέματος, μανδύα FRP ή μεταλλικών πλακών.

Επίσης, μπορεί να γίνει αύξηση της ικανότητας γωνίας στροφής χορδής (πλαστιμότητας) των άκρων των δοκών και στύλων με μανδύα FRP.

Τέλος, προβλέπεται περίσφιγξη με FRP ανεπαρκών μηκών επικάλυψης οπλισμού στύλων στη βάση τους.

Διατομές δοκών, στύλων και τοιχωμάτων που αστοχούν σε κάμψη ή διάτμηση, ή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πλαστιμότητα, μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με τον EC8-3, μέσω του προγράμματος RETROFIT.